Posts Tagged ‘psp’

[Primeiras Impressões] Persona 2: Innocent Sin

Posted by: miwi on outubro 18, 2008

Ushiro – Um Rpg de Horror para o PSP?

Posted by: miwi on outubro 14, 2008

Ghibli + DS + Level-5 = EPIC WIN!

Posted by: miwi on setembro 24, 2008

Façam suas Apostas…

Posted by: miwi on agosto 26, 2008

Leitura Interessante: Apoio das Thirdies ao PSP

Posted by: miwi on agosto 5, 2008